Cikánské karty2013

 
Cikánské karty2013 / Gypsy fortune telling cards2013
 
Velikost / Size : 6 x 10cm
 
Více informací o těch kartách najdete na stránkách Ru Drawing.

Comments