Banální seznam osobní filozofie

 
Kresba tužkou a pastelkou / Pencil drawing
 
Velikost / Size: 30 x 21 cm

Comments