Devátý smysl / Mind Castle2017

 
Kresba propiskou / Drawing with ballpoint pen
 
Velikost / Size: 37 x 26,5 cm 

Comments