Celoživotní styl oblékání

 
Ilustrace propiskou s akvarelem / Illustration with ball-point pen and watercolor
 
Velikost / Size: 20 x 25 cm

Comments