Ty se nikdy nezastavíš?

 


Akvarel, akvarelové pastelky, pastelky / Watercolour, watercolour pencils, colour pencils

21 x 28 cm

Originál tohoto díla se prodal v lednu 2024.

This drawing was sold on January 2024.

Comments